Політика Конфеденційності

Інформація відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, що надається тим, хто взаємодіє з веб-службами, доступними за допомогою телекомунікаційних засобів, починаючи з адреси www.enovapetfood.com.ua, відповідна початковій сторінці сайту ENOVA. Ця інформація надається тільки для даного сайту, а не для інших веб-сайтів, які можуть бути запитані користувачем за посиланням.

1

Обробка даних “власник”

Після відвідування даного сайту можуть бути оброблені дані, що відносяться до ідентифікаційних. Дане положення про захист персональних даних розповсюджується на Ваші персональні дані, тобто, на будь-які відомості чи узагальнену інформацію, яку можна відповідним чином використати для встановлення Вашої особи. «Власником» їх обробки є www.enovapetfood.com.ua

2

Місце обробки даних

Особисті дані, надані користувачами, запитувачами будь-яких інформаційних матеріалів використовуються для виконання послуги або потребуючої продуктивності і повідомляються третім особам у випадку, якщо це необхідно для цієї мети (служба доставки і т.д.). Крім того, персональні дані можуть також використовуватися для комерційного просування інших продуктів ENOVA чи пов’язаних з нею продуктів.

Метою обробки персональних даних Користувача є:

 • його інформування про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні заходи, чи події;
 • вивчення попиту споживачів;
 • виконання вимог законодавста щодо захисту прав споживачів відповідно до Цивільного кодексу України, Статуту та Положення про обробку та захист персональних даних Володільця, виключно для здійснення повноважень, визначених законами та на підставі згоди суб’єкта персональних даних;
 • надання продавцям товарів інформації щодо товарів, споживачів товарів, виявлення недоліків товарів та їх причин;
 • виконання зазначених чинним законодавством України гарантійних та інших зобов’язань перед споживачами;
 • ведення статистики звернень споживачів та  недоліків товарів, браку та їх причин;
 • виконання інших вимог чинного законодавства України;

3

Типи обробних даних

Склад та обсяг персональних даних, що можуть бути включені до зазначеної вище бази персональних даних для мети та цілей, зазначених вище:

 • прізвище, ім’я, по-батькові;
 • зображення;
 • інші відомості про факти та обставини, які характеризують особу як споживача товарів (інформація щодо покупок, споживчі звички);
 • відомості про засоби зв’язку зі споживачем (поштова адреса, контактний номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, тощо).

Дані навігації. ІТ-системи і програмні процедури, які контролюють функціонування цього веб-сайту, отримують у ході своїх стандартних дій деякі персональні дані, передача яких відбувається при використанні протоколів зв’язку Інтернету. Це інформація, яка за своїм характером може дозволяти, шляхом обробки і зв’язку з даними, які належать третім особам, ідентифікувати користувачів. Ця категорія даних включає в себе IP-адреси або доменні імена комп’ютерів, що використовуються користувачами, які підключаються до сайту, ідентифікатори URI (Uniform Resource Iden-tifier) запитуваних ресурсів, час запиту, метод, який використовується при відправленні запиту на сервер, розмір файлу, отриманого у відповідь, цифровий код, який вказує стан відповіді сервера (успіх, відмова і т. д.) та інші параметри, що відносяться до операційної системи та ІТ-середовища користувача. Ці дані використовуються тільки для отримання анонімної статистичної інформації про використання сайту та управління його правильною роботою і видаляються відразу після його обробки. Дані можуть бути використані для з’ясування будь-якої відповідальності у разі гіпотетичних злочинів ІТ, що завдають шкоди сайту. Будь-яке додаткове, явне і добровільне відправлення повідомлень електронної пошти на адреси, вказані на цьому сайті, тягне за собою подальше отримання адреси відправника, необхідне для відповіді на запити, а також будь-які можливі персональні дані, що входять в повідомлення.

4

Cookie

Файли cookie – це файли даних, які зберігаються на комп’ютері при перегляді веб-сайту. Персональні дані користувачів спеціально не розміщені на сайті. Відвідувачі нашого веб-сайту використовують різні веб-браузери і типи комп’ютерів. Для максимального спрощення Вашої роботи на нашому сайті ми автоматично відслідковуємо такі відомості, як тип браузера і операційна система, якими Ви користуєтеся. Ми також відслідковуємо сумарну кількість відвідувачів нашого веб-сайту, що допомагає нам актуалізувати та покращити роботу сайту. Для передачі особистої інформації не використовуються файли cookie.  Використання так званих сесійних файлів cookie (які не зберігаються постійно на комп’ютері користувача і не зникають при закритті браузера) строго обмежено передачею ідентифікаторів сеансів (що складаються з випадкових чисел, які генеруються сервером), необхідних для дозволу на безпечну і ефективну розвідку ділянки. Так звані сеансові cookie, що використовуються на цьому сайті, уникають використання інших ІТ-технологій, які можуть потенційно завдати шкоди конфіденційності навігації користувачів і не дозволяють отримувати ідентифікаційні персональні дані користувача. Якщо Ви не бажаєте приймати файли cookie, Ви можете налаштувати комп’ютер таким чином, щоб він попереджав Вас кожний раз, коли веб-сайт завантажував файли cookie, або відключили будь-які файли cookie в браузері (наприклад, Internet Explorer або Firefox). Щоб дізнатися, як правильно змінити або оновити налаштування отримання файлів cookie, ознайомтеся з інформацією про Ваш браузер.

5

Надання даних як необов’язкове

Крім того, що зазначено вище відносно навігаційних даних, користувач може надавати персональні дані, які повідомляє в бланках запиту, або вказує в контактах, з метою надсилання запиту про доставку, продукцію чи з інших цілей. Відсутність цих даних може спричинити до неможливості отримання повної інформації, яка цікавить запитуючого. ОБРОБКА ДАНИХ MODERersonal data обробляється автоматичними інструментами на час, необхідний для досягнення цілей, для яких воно було зібрано. Особливі заходи безпеки дотримуються, щоб запобігти будь-якій втраті даних, незаконному або неправильному використанню і несанкціонованому доступу.

6

Права відповідних осіб

Суб’єкти, до яких відносяться персональні дані, мають право, в будь-який час, отримати підтвердження існування чи відсутності даних та інформування про їх зміст і походження, щоб перевірити правильність або попросити  оновлення чи внесення поправок (стаття 7 Законодавчого декрету № 196/2003). Відповідно до цієї ж статті суб’єкти мають право на запит про видалення, анонімну трансформацію або блок даних, оброблених за порушення закону, а також виступати в будь-якому випадку за законних причин, за його обробку. на: [email protected]

7

Згода на обробку персональних даних

Я, відповідно до вказаної мною інформації на сайті www.enovapetfood.com.ua , керуючись Законом України «Про захист персональних даних» погоджуюся з умовами політики конфіденційності та дозволяю використовувати мої персональні дані на законних засадах.